Średnie wyniki absolwentów Programu Treningowego Metod Efektywnego Uczenia Się

(kurs szybkiego czytania, zwiększenie zrozumienia tekstu, poprawa koncentracji uwagi, techniki pamięciowe, mapy myśli)

SZYBKOŚĆ CZYTANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM KURSU
w słowach na minutę - SNM
141 SNM
SZYBKOŚĆ CZYTANIA PO UKOŃCZENIU KURSU
w słowach na minutę - SNM
735 SNM
WZROST SZYBKOŚCI CZYTANIA
x 5.35
ZROZUMIENIE TEKSTU PRZED ROZPOCZĘCIEM KURSU 55.02 %
ZROZUMIENIE TEKSTU PO UKOŃCZENIU KURSU 84.96 %
WZROST ZROZUMIENIA TEKSTU x 1.70
WZROST EFEKTYWNOŚCI NAUKI x 9.21