Średnie wyniki absolwentów Programu Treningowego Metod Efektywnego Uczenia Się

(kurs szybkiego czytania, zwiększenie zrozumienia tekstu, poprawa koncentracji uwagi, techniki pamięciowe, mapy myśli)

SZYBKOŚĆ CZYTANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM KURSU
w słowach na minutę - SNM
142 SNM
SZYBKOŚĆ CZYTANIA PO UKOŃCZENIU KURSU
w słowach na minutę - SNM
746 SNM
WZROST SZYBKOŚCI CZYTANIA
x 5.39
ZROZUMIENIE TEKSTU PRZED ROZPOCZĘCIEM KURSU 54.46 %
ZROZUMIENIE TEKSTU PO UKOŃCZENIU KURSU 84.70 %
WZROST ZROZUMIENIA TEKSTU x 1.71
WZROST EFEKTYWNOŚCI NAUKI x 9.33