„Dołącz do Nas”

Osoby zainteresowane naszym programem prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W możliwie najkrótszym czasie skontaktuje sie z Państwem nasz konsultant w celu umówienia dogodnego terminu spotkania.

Imię: Nazwisko:
Województwo: Miejscowość:
Nazwa szkoły: Typ szkoły:
Rok urodzenia
np. "1989"
Klasa:
np. "II"
Tel. kontaktowy:
Do rodzica, opiekuna
np. "345-765-123"
Dodatkowe
informacje,
pytania:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Toruńską Akademię Wiedzy „Clever” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kościuszki 81, 87-100 Toruń, w celu nawiązania kontaktu. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.
TAW „Clever” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Kościuszki 81, 87-100 Toruń jako Administrator Danych informuje, że umieszczenie w formularzu danych oraz jego wysłanie jest dobrowolne. Przedmiotowe dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu, nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych, ich modyfikacji i poprawiania, a także skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy.