Elementy programu

Aby udowodnić uczniom przystępującym do naszych treningów, że nauka nie jest ciężarem, ani przykrym obowiązkiem, a tym bardziej nie jest nudna – poszczególne grupy ćwiczeń zostały zabawnie nazwane i opatrzone śmiesznymi ikonkami, tzw. „Cleverkami”. Wraz z przyjemną formą wielu ćwiczeń umilają one i uprzyjemniają czas poświęcony na treningi. Można dobrze się bawić, jednocześnie ucząc się i nabierając nowych umiejętności. Wiele ćwiczeń przybrało też formę zabawową, wymagającą jednak skupienia i kreatywnego myślenia. Ćwiczenia, przed samodzielnym wykonaniem, są omawiane z uczniem przez trenera podczas konsultacji.

Istotnym elementem, sprawdzającym efekty pracy ucznia są testy. Trenujący wykonuje je samodzielnie, po czym omawia z prowadzącym podczas konsultacji.

A oto poszczególne grupy ćwiczeń:

„oczka ćwicz” – gimnastyka mięśni oka,
„bądź siłaczem” – poszerzanie pola widzenia,
„w kolumnie marsz!” – grupowanie tekstu,
„usta milczą, dusza śpiewa” – eliminacja fonetyzacji,
„zgaduj zgadula” – antycypacja, czyli domyślanie się tekstu,
„baczność!” – koncentracja uwagi,
„główka pracuje i kombinuje” – techniki pamięciowe,
„z mapą nie zginiesz” – efektywne notatki, czyli mapy myśli,
„kto pierwszy, ten lepszy” – skracanie czasu fiksacji,
„jak to ugryźć” - kreatywne myślenie,

Tak więc, w zabawowej i bardzo przyjemnej formie, uczniowie nabywają kolejnych umiejętności, uczą się wykorzystywać w praktyce poznane metody i techniki, a zauważalne postępy rosną z miesiąca na miesiąc!!!

Znakiem rozpoznawczym każdego ćwiczenia są nasze „Cleverki”:

Dobrze się bawiąc można nauczyć się więcej i szybciej!!!