Polityka prywatności

Toruńskiej Akademii Wiedzy „Clever"

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Toruńskiej Akademii Wiedzy Clever www.clever.szkola.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu TAW Clever pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do TAW Clever. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody TAW Clever.

Toruńska Akademia Wiedzy Clever oświadcza, że respektując prawo do prywatności i nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikację użytkownika.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

TAW Clever zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Absolwent TAW Clever ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu skontaktować się drogą elektroniczną na adres biuro@clever.szkola.pl lub pisemną na adres TAW Clever, ul. Freta 26, 82-300 Elbląg.

Mechanizm Cookies

Serwis Toruńskiej Akademii Wiedzy Clever www.clever.szkola.pl wykorzystuje cookies, między innymi aby przeprowadzić test szybkiego czytania online. Informacje zbierane nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.

Adresy IP

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, testach online oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis www.clever.szkola.pl ani nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: biuro@clever.szkola.pl

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Toruńskiej Akademii Wiedzy Clever akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.clever.szkola.pl