O Nas

KIM JESTEŚMY:

Toruńska Akademia Wiedzy „Clever” powstała na fundamentach Firmy Szkoleniowej, działającej od 2005 roku.

Tworząc Program Treningowy Metod Efektywnego Uczenia Się, oparliśmy się na naszych wieloletnich doświadczeniach zdobytych w pracy z uczniami.

CO PROPONUJEMY:

Program Treningowy Metod Efektywnego Uczenia Się, to narzędzie, które w połączeniu z treningami usprawni i przyspieszy umiejętność przyswajania wiedzy. W naszych zeszytach treningowych jest wiele różnych ćwiczeń, które w połączeniu ze sobą, już po kilkunastu treningach odsłonią kolejne możliwości i postępy uczestnika programu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

W proponowanym przez nas Programie Treningowym Metod Efektywnego Uczenia Się mogą brać udział wszyscy, bez względu na wiek i wykształcenie. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z niego młodzież w wieku okołogimnazjalnym oraz studentów.

KORZYŚCI Z KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI EFEKTYWNEJ NAUKI:

Przeciętną prędkość czytania można zwiększyć już w początkowym etapie nauki dwukrotnie, a po dłuższym treningu można osiągać oszałamiającą prędkość kilku tysięcy słów na minutę świadomego czytania.

Wraz ze wzrostem prędkości czytania rośnie stopień rozumienia czytanego tekstu, dzięki większej koncentracji (czytanie tradycyjne przebiega zbyt wolno w stosunku do możliwości mózgu i często umysł podczas czytania "nudzi się i ucieka myślami")

ZALETY:

Ogromna zaletą Programu Treningowego Metod Efektywnego Uczenia Się jest to, że bez wychodzenia z domu, w sposób łatwy i wygodny, bez narzuconych godzin i według własnego rytmu, można podnosić swój poziom wiedzy, kwalifikacje i umiejętności.

Z programu korzystają zarówno osoby mieszkające w dużych miastach, gdzie dojazdy na zajęcia dodatkowe zabierają dużo czasu, jak i mieszkające w małych miejscowościach, gdzie dostęp do pozalekcyjnych zajęć dodatkowych jest utrudniony i ograniczony.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z TRENOWANIA Z NAMI:

wzrost tempa czytania,
szybsze zdobywanie wiedzy,
większe zrozumienie tekstu,
łatwiejsze kojarzenie informacji,
poprawę koncentracji uwagi,
szybsze i trwalsze zapamiętywanie informacji,
szybsze wyszukiwanie treści,
efektywna selekcja materiału,
tworzenie przejrzystych notatek,
więcej wolnego czasu!!!


Toruńska Akademia Wiedzy „Clever” powstała na fundamentach Firmy Szkoleniowej, działającej od 2005 roku. Tworząc Program Treningowy Metod Efektywnego Uczenia Się, oparliśmy się na naszych wieloletnich doświadczeniach zdobytych w pracy z uczniami.

Po prostu - uczymy jak łatwiej i szybciej się uczyć.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z TRENOWANIA Z NAMI:

wzrost tempa czytania,
szybsze zdobywanie wiedzy,
większe zrozumienie tekstu,
łatwiejsze kojarzenie informacji,
poprawa koncentracji uwagi,
szybsze i trwalsze zapamiętywanie informacji,
szybsze wyszukiwanie treści,
efektywna selekcja materiału,
tworzenie przejrzystych notatek

więcej wolnego czasu!!!