Metody i opieka dydaktyczna

FORMA KSZTAŁCENIA:

Doskonałe, profesjonalne, sprawdzone treningi możesz mieć u siebie w domu.

Ogromna zaletą Programu Treningowego Metod Efektywnego Uczenia Się jest to, że w sposób łatwy i wygodny, bez narzuconych godzin i według własnego rytmu, można podnosić swój poziom wiedzy, kwalifikacje i umiejętności.

Z programu korzystają zarówno osoby mieszkające w dużych miastach, gdzie dojazdy na zajęcia dodatkowe zabierają dużo czasu, jak i mieszkające w małych miejscowościach – gdzie dostęp do pozalekcyjnych zajęć dodatkowych jest utrudniony i ograniczony.

Forma jest łatwa, wygodna, przyjemna i bardzo zachęcająca.

E-Learning, to sprawdzone i przez wiele lat udoskonalane metody treningów, stosowane na całym świecie. Uczymy się w wygodny i praktyczny sposób tego, co potrzebne, w formie nie wymagającej wielkich wyrzeczeń, nie tracąc czasu na dojazdy. Jednocześnie są to zajęcia indywidualne, których efektywność jest bezsprzecznie większa, niż zajęć grupowych.

Do udziału w konsultacji (w formie wideokonferencji) wystarczy komputer z dostępem do internetu. Prowadzone są one w formie konferencji online, za pośrednictwem kamery internetowej i specjalnej aplikacji. Do konsultacji można wykorzystywać również wszelkie inne media, dostępne uczniowi w danym momencie. W przypadku braku dostępu do internetu – konsultacje odbywają się telefonicznie.

Trener jest dostępny dla ucznia w każdym momencie, a indywidualne konsultacje odbywają się z dużą częstotliwością- kilka razy w miesiącu (co 7 do 14 dni). Między konsultacjami, uczeń, który potrzebuje dodatkowej pomocy lub wyjaśnienia pewnych elementów programu, może kontaktować się ze swoim opiekunem wysyłając sms’y, maile, kontaktując się przez gadu-gadu, skype’a lub dzwoniąc.

Trener podczas każdej konsultacji, w formie ustnej sprawdza postępy ucznia i stopień opanowanego materiału. Uczeń jest również sprawdzany pisemnie. Polega to na samodzielnym wypełnieniu specjalnie przygotowanego testu, który jest omawiany podczas konsultacji.

Dlaczego jesteśmy lepsi od konkurencji?

dbamy o dużą ilość i częstotliwość konsultacji ucznia z trenerem, co daje pewność wyćwiczenia poznanych metod i umiejętność stosowania ich w praktyce,
prowadzimy zajęcia metodą praktycznych treningów,
posiadamy pozytywne opinie i recenzje na temat zarówno stosowanych materiałów dydaktycznych jak i opieki nauczycielskiej, wystawione przez doświadczonych dydaktyków, rzeczoznawców i recenzentów,
trenerami, prowadzącymi zajęcia z uczniami są osoby wyłącznie z wyższym wykształceniem, posiadające uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w pracy z uczniem.

Czym jest trening?

To sprawdzony, rozbudowany i rzetelnie prowadzony trening technik efektywnej nauki i pracy umysłowej. Pozwala znakomicie rozwinąć sprawność zapamiętywania i myślenia. Daje wiedzę, umiejętności i nawyki ich stosowania na co dzień. Wymaga jednak systematycznej pracy – nie da się takich celów uzyskać w jeden weekend.

Gdzie i jak można trenować?

w zaciszu własnego domu lub w innym, dowolnym miejscu,
bezpiecznie, swobodnie i dyskretnie,
o wybranej przez siebie porze,
w tempie adekwatnym do własnych możliwości i własnych celów,
pod opieką doświadczonych trenerów.

Osiągane rezultaty:

widoczna poprawa pamięci ,
znaczna poprawa koncentracji uwagi,
zapamiętywanie bardzo dużej ilości materiału w krótkim czasie ,
zwiększenie podzielności uwagi,
zwiększenie szybkości czytania do kilkunastu razy ,
umiejętność efektywnego notowania (mapy myśli),


Zaletą Programu Treningowego Metod Efektywnego Uczenia Się jest to, że:

  • uczymy w wygodny i praktyczny sposób tego, co potrzebne,
  • uczeń uczy się w domu pod kontrolą naszego dydaktyka,
  • uczeń nie traci czasu ani pieniędzy na dojazdy,
  • zajęcia z trenerem są indywidualne,
  • dydaktyk dostosowuje tempo pracy do każdego ucznia, pomaga, wspiera, tłumaczy i motywuje swojego podopiecznego,
  • uczeń przeznacza zaledwie 15-20 min dziennie na przygotowanie się do cotygodniowej konsultacji,
  • pierwsze efekty widoczne są już po kilku tygodniach ćwiczeń,
  • rodzice w wygodny sposób mogą odbywać „wywiadówki”, są w stałym kontakcie z dydaktykiem, dostają oceny opisowe swojej pociechy,
  • zajęcia są dostępne zarówno dla uczniów mieszkających w dużych miastach, gdzie dojazdy na zajęcia dodatkowe zabierają dużo czasu, jak i mieszkających w małych miejscowościach – gdzie dostęp do pozalekcyjnych zajęć dodatkowych jest utrudniony i ograniczony.,

Łatwiej, wygodniej, przyjemniej i bardziej zachęcająco nie da się już zrobić.